ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2563
  ด้วยวันนี้วันที่ 24  สิงหาคม 2563   คณะผู้ตรวจ  นิเทศ   ติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุบคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เข้าตรวจติดตามนิเทศ  โรงเรียนพัฒนศึกษา  ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ และเสนอแนะให้ทางโรงเรียนได้นำมาปรับปรุง  เพิ่มเติมให้ถูกต้องต่อไป   
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 140 ครั้ง