นายเกียรติ  เจริญวิริยภาพ  
ผู้จัดการโรงเรียน
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/06/2014
ปรับปรุง 31/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 357006
Page Views 528380
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านต้นส้าน คลองหลา คลองหอยโข่ง
2 โรงเรียนวัดเลียบ คลองหลา คลองหอยโข่ง
3 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
4 โรงเรียนบ้านควนกบ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
6 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
7 โรงเรียนรัตนพลวิทยา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
8 โรงเรียนวัดบางศาลา ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
9 โรงเรียนวัดปรางแก้ว ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
10 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
11 โรงเรียนวัดโคกม่วง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
12 โรงเรียนวัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
13 โรงเรียนบ้านปลักคล้า โคกม่วง คลองหอยโข่ง
14 โรงเรียนวัดปากจ่า ควนโส ควนเนียง
15 โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ควนโส ควนเนียง
16 โรงเรียนบ้านควนโส ควนโส ควนเนียง
17 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ควนโส ควนเนียง
18 โรงเรียนบ้านกรอบ ควนโส ควนเนียง
19 โรงเรียนวัดบางทีง บางเหรียง ควนเนียง
20 โรงเรียนบ้านโคกเมือง บางเหรียง ควนเนียง
21 โรงเรียนบ้านหน้าควน บางเหรียง ควนเนียง
22 โรงเรียนบ้านบางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง
23 โรงเรียนบ้านคลองช้าง บางเหรียง ควนเนียง -
24 โรงเรียนบ้านเกาะนํ้ารอบ บางเหรียง ควนเนียง
25 โรงเรียนบ้านคลองคล้า บางเหรียง ควนเนียง 0-7430-0223
26 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ บางเหรียง ควนเนียง
27 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน รัตภูมิ ควนเนียง
28 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา รัตภูมิ ควนเนียง
29 โรงเรียนวัดคงคาวดี รัตภูมิ ควนเนียง
30 โรงเรียนบ้านควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง
31 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ รัตภูมิ ควนเนียง 074 386657
32 โรงเรียนบ้านยางงาม รัตภูมิ ควนเนียง
33 โรงเรียนบ้านหนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง
34 โรงเรียนบ้านหัวปาบ ห้วยลึก ควนเนียง
35 โรงเรียนบ้านหัวไทร ห้วยลึก ควนเนียง
36 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ห้วยลึก ควนเนียง
37 โรงเรียนวัดท่าหยี ห้วยลึก ควนเนียง
38 โรงเรียนบ้านยางงาม ท่าช้าง บางกล่ำ
39 โรงเรียนวัดเนินพิชัย ท่าช้าง บางกล่ำ
40 โรงเรียนบ้านโคกเมา ท่าช้าง บางกล่ำ
41 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ
42 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ท่าช้าง บางกล่ำ 074-581143
43 โรงเรียนบ้านป่ายาง ท่าช้าง บางกล่ำ
44 โรงเรียนบ้านดินลาน ท่าช้าง บางกล่ำ
45 โรงเรียนบ้านบางกลํ่า บางกล่ำ บางกล่ำ
46 โรงเรียนวัดท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ
47 โรงเรียนบ้านยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ
48 โรงเรียนวัดบางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ
49 โรงเรียนบ้านหาร บ้านหาร บางกล่ำ
50 โรงเรียนบ้านแม่ทอม แม่ทอม บางกล่ำ
51 โรงเรียนบ้านหนองม่วง แม่ทอม บางกล่ำ 0862998198
52 โรงเรียนวัดนารังนก แม่ทอม บางกล่ำ
53 โรงเรียนบ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ
54 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ กำแพงเพชร รัตภูมิ
55 โรงเรียนบ้านห้วยโอน กำแพงเพชร รัตภูมิ
56 โรงเรียนบ้านปลายละหาน กำแพงเพชร รัตภูมิ
57 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา กำแพงเพชร รัตภูมิ
58 โรงเรียนบ้านชายคลอง กำแพงเพชร รัตภูมิ
59 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
60 โรงเรียนบ้านม่วง กำแพงเพชร รัตภูมิ
61 โรงเรียนวัดทุ่งคา กำแพงเพชร รัตภูมิ 074802572
62 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
63 โรงเรียนบ้านควนนา กำแพงเพชร รัตภูมิ
64 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ควนรู รัตภูมิ 074-386683
65 โรงเรียนบ้านไสท้อน ควนรู รัตภูมิ
66 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ควนรู รัตภูมิ
67 โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย คูหาใต้ รัตภูมิ
68 โรงเรียนวัดจังโหลน คูหาใต้ รัตภูมิ
69 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ
70 โรงเรียนอนุบาลจิราภรณ์ คูหาใต้ รัตภูมิ
71 โรงเรียนบ้านกองอิฐ คูหาใต้ รัตภูมิ
72 โรงเรียนวัดเจริญภูผา คูหาใต้ รัตภูมิ
73 โรงเรียนวัดคูหาใน คูหาใต้ รัตภูมิ
74 โรงเรียนบ้านควนขัน คูหาใต้ รัตภูมิ
75 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ท่าชะมวง รัตภูมิ
76 โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่าชะมวง รัตภูมิ 074395108
77 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ท่าชะมวง รัตภูมิ
78 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ท่าชะมวง รัตภูมิ
79 โรงเรียนบ้านควนสะตอ ท่าชะมวง รัตภูมิ
80 โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร ท่าชะมวง รัตภูมิ
81 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ท่าชะมวง รัตภูมิ 0919705574
82 โรงเรียนบ้านลานควาย ท่าชะมวง รัตภูมิ
83 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน เขาพระ รัตภูมิ
84 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ
85 โรงเรียนบ้านควนดินแดง เขาพระ รัตภูมิ
86 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง เขาพระ รัตภูมิ -
87 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ
88 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ
89 โรงเรียนบ้านนาลึก เขาพระ รัตภูมิ
90 โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยามูลนิธิ ปาดังเบซาร์ สะเดา
91 โรงเรียนดรุณศึกษา หาดใหญ่
92 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หาดใหญ่
93 โรงเรียนวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่
94 โรงเรียนบ้านเกาะหมี คลองแห หาดใหญ่
95 โรงเรียนสวัสดิ์บวร คลองแห หาดใหญ่
96 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย คลองแห หาดใหญ่
97 โรงเรียนบ้านท่าไทร คลองแห หาดใหญ่
98 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า คลองแห หาดใหญ่
99 โรงเรียนวัดคลองแห คลองแห หาดใหญ่
100 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ควนลัง หาดใหญ่
101 โรงเรียนบ้านวังหรัง ควนลัง หาดใหญ่
102 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ควนลัง หาดใหญ่ 074556181
103 โรงเรียนบ้านบางแฟบ ควนลัง หาดใหญ่
104 โรงเรียนวัดม่วงค่อม ควนลัง หาดใหญ่
105 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ควนลัง หาดใหญ่
106 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ควนลัง หาดใหญ่
107 โรงเรียนอนุบาลอรัญดร คอหงส์ หาดใหญ่
108 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ คอหงส์ หาดใหญ่
109 โรงเรียนสมัยศึกษา คอหงส์ หาดใหญ่
110 โรงเรียนวรพัฒน์ คอหงส์ หาดใหญ่
111 โรงเรียนอนุบาลมณีสุข คอหงส์ หาดใหญ่
112 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) คอหงส์ หาดใหญ่
113 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่
114 โรงเรียนทวีรัตน์ คอหงส์ หาดใหญ่
115 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ คอหงส์ หาดใหญ่
116 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
117 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ (สหวิทยา) คอหงส์ หาดใหญ่
118 โรงเรียนดรุณวิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
119 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ คอหงส์ หาดใหญ่
120 โรงเรียนบ้านคลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่
121 โรงเรียนดารุลอัฎฟาลมูลนิธิ คอหงส์ หาดใหญ่
122 โรงเรียนคูเต่าวิทยา คูเต่า หาดใหญ่
123 โรงเรียนบ้านใต้ คูเต่า หาดใหญ่
124 โรงเรียนบ้านเกาะนก คูเต่า หาดใหญ่
125 โรงเรียนวัดดอน คูเต่า หาดใหญ่
126 โรงเรียนบ้านควน คูเต่า หาดใหญ่
127 โรงเรียนวัดบางลึก คูเต่า หาดใหญ่
128 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ คูเต่า หาดใหญ่
129 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ ฉลุง หาดใหญ่
130 โรงเรียนบ้านฉลุง ฉลุง หาดใหญ่
131 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ฉลุง หาดใหญ่
132 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
133 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ -
134 โรงเรียนวัดหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
135 โรงเรียนบ้านนาแสน ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
136 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 074300207
137 โรงเรียนบ้านหินผุด ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
138 โรงเรียนบ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
139 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
140 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
141 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
142 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
143 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
144 โรงเรียนวัดพรุเตาะ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
145 โรงเรียนวัดแม่เตย ท่าข้าม หาดใหญ่
146 โรงเรียนวัดเขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่ (074)375175
147 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ท่าข้าม หาดใหญ่
148 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่
149 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี น้ำน้อย หาดใหญ่
150 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา น้ำน้อย หาดใหญ่
151 โรงเรียนวัดท่านางหอม น้ำน้อย หาดใหญ่
152 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย น้ำน้อย หาดใหญ่
153 โรงเรียนบ้านคลองปอม บ้านพรุ หาดใหญ่
154 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่
155 โรงเรียนบ้านไร่ บ้านพรุ หาดใหญ่
156 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 บ้านพรุ หาดใหญ่
157 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ บ้านพรุ หาดใหญ่
158 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม บ้านพรุ หาดใหญ่
159 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 2000 พะตง หาดใหญ่
160 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 พะตง หาดใหญ่
161 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม พะตง หาดใหญ่ 074-295230
162 โรงเรียนวัดควนเนียง พะตง หาดใหญ่
163 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1997 พะตง หาดใหญ่
164 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง พะตง หาดใหญ่
165 โรงเรียนพะตงวิยามูลนิธิ พะตง หาดใหญ่
166 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-255-288
167 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
168 โรงเรียนชาตรีวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
169 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
170 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
171 โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่
172 โรงเรียนพลวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
173 โรงเรียนกอบการญจน์ศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่
174 โรงเรียนอนุบาลสุพัฒโน หาดใหญ่ หาดใหญ่
175 โรงเรียนสงขลาวัฒนา หาดใหญ่ หาดใหญ่
176 โรงเรียนพัฒนศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074252710
177 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
178 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-257131
179 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
180 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ฝ่ายมัธยมศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074245992
181 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ (074) 254378
182 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
183 โรงเรียนศรีสง่างวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
184 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ หาดใหญ่
185 โรงเรียนกิตติวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่