ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 พ.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สายสัมพันธ์ ม.1-ม.3
03 พ.ค. 63 ประชุมผู้ครองทุกระดับชั้น เวลา 9.00 น.
01 พ.ค. 63 ชำระค่าเล่าเรียนครั้งที่ 1 / จำหน่ายหนังสือ
อ.1-ป.4 (09.00-11.30น.) ป.5-ม.3 (23.00-16.30น.)
07 เม.ย. 63 ถึง 28 เม.ย. 63 ปรับพื้นฐาน ม.1
01 เม.ย. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 จำหน่ายเสื้อผ้า
-ส่งเอกสารนโยบายเรียนฟรี (ใบเสร็จ+สำเนาทะเบียนบ้าน)