ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 ถึง 27 ก.ค. 64 สอบออนไลน์ 2564
17 พ.ค. 64 ถึง 04 มิ.ย. 64 เรียนออนไลน์