ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 64 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น อ.1 -  ม.1
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
01 มิ.ย. 64 ถึง 27 ก.ค. 64 สอบออนไลน์ 2564
17 พ.ค. 64 ถึง 04 มิ.ย. 64 เรียนออนไลน์