ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น
07 พ.ค. 62 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ อนุบาล
04 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ป.1-ม.3
เริ่ม เวลา 08.30 น เป็นต้นไป
01 พ.ค. 62 จำหน่ายหนังสือเรียน และค่าประกัน ชำรพะค่าเทอม งวดที่ 1
08 เม.ย. 62 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1
02 เม.ย. 62 จำหน่ายชุดนักเรียน
28 มี.ค. 62 รับผลการเรียน ปพ.1 นักเรียน ป.6 และ ม.3
27 มี.ค. 62 ถึง 26 เม.ย. 62 เรียน ซัมเมอร์
หยุดสงกรานต์ 11-17 เมษายน 62
25 มี.ค. 62 รับผลการเรียน
 ***  รับผลการเรียนทุกระดับชั้น ยกเว้น ป.6 และ ม.3 ***
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
15 มี.ค. 62 วันรับบัณฑิตน้อย อนุบาล 3
11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
19 ก.พ. 62 วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561