ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา ม.3
22 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา ม.2
20 ส.ค. 62 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
06 ก.ค. 62 Science Camp ระดับ อ1-อ.3
29 มิ.ย. 62 ค่าย ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3
22 มิ.ย. 62 กิจกรรม english Camp ระดับ ป.4-ป.6
15 มิ.ย. 62 กิจกรรมค่ายอาเซียน ระดับ ม.1-ม.3
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
07 มิ.ย. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น
07 พ.ค. 62 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ อนุบาล
04 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ป.1-ม.3
เริ่ม เวลา 08.30 น เป็นต้นไป
01 พ.ค. 62 จำหน่ายหนังสือเรียน และค่าประกัน ชำรพะค่าเทอม งวดที่ 1
08 เม.ย. 62 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1
02 เม.ย. 62 จำหน่ายชุดนักเรียน
28 มี.ค. 62 รับผลการเรียน ปพ.1 นักเรียน ป.6 และ ม.3
27 มี.ค. 62 ถึง 26 เม.ย. 62 เรียน ซัมเมอร์
หยุดสงกรานต์ 11-17 เมษายน 62
25 มี.ค. 62 รับผลการเรียน
 ***  รับผลการเรียนทุกระดับชั้น ยกเว้น ป.6 และ ม.3 ***
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย