ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
29 ต.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง
10 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 ค่ายลูกเสือชั้นมัธยม 1-3
08 ต.ค. 61 ถึง 09 ต.ค. 61 ค่ายลูกเสือระดับชั้น 4-6
01 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
22 ส.ค. 61 ค่ายs.m.e.t เรียนรู้ทักษะวิชาการระดับอนุบาล 1-3
16 ส.ค. 61 ค่ายลูกเสือสำรองป.1-3
12 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
26 ก.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสี
21 ก.ค. 61 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
20 ก.ค. 61 สมโภชพระประจำโรงเรียน
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู