สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน คือ ชื่อโรงเรียนพัฒนศึกษาอยู่ในกรอบวงกลมมีเทียน หนังสือ และรูปโลกอยู้รอบใน 

อักษรย่อคือ  พ.ษ.

ความหมาย

เทียน  ในความหมาย  คือแสงสว่าง

หนังสือ ในความหมาย  ตำราเรียน

รูปโลก  ในความหมาย ความรู้แตกฉาน

เขียนได้ว่า   

ตำราเรียน คือแสงสว่างของความรู้ที่แตกฉาน

สีประจำโรงเรียน


สีชมพู  หมายถึง   ความรัก  ความเมตตา สุภาพ  อ่อนหวาน
สีฟ้า     หมายถึง  ความสุข  ความร่าเริง   ความเบิกบาน