เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


พัฒนศึกษา  วิทยาล้ำเลิศ  เราชูเชิดเยาวชนรุ่นใหม่  

ก่อศรัทธารวมกัน  ยึดถือการเรียนไว้มั่น มีศีลธรรม 

ชี้นำกิจกรรมเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา   ชมพู ฟ้าคือ

สัญลักษณ์เราเกรียงไกร ปลิวไสวเข้าชิงชัยกีฬามิหวั่น

เราร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียว ความกลมเกลียวเป็นนิจนิรันดร์

 ความประพฤติจรรยามีค่ากว่าพัฒนศึกษาคือ เรา