ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื่นที่ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 50) 06 ธ.ค. 63
คณะกรรมการนักเรียนกิจกรรม "ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" (อ่าน 130) 16 ก.ย. 63
ประกาศผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาสมอง คิดไว ตอบเร็ว แม่นยำ ครั้งที่ 3 (อ่าน 108) 08 ก.ย. 63
ประกาศผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาสมอง คิดไว ตอบเร็ว แม่นยำ (อ่าน 102) 03 ก.ย. 63
ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 141) 24 ส.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 124) 12 ส.ค. 63
(อ่าน 41) 06 ส.ค. 63
กิจกรรมการเรียนแบบเลื่อมล้ำ (อ่าน 103) 15 ก.ค. 63
มาตรการดูแลความสะอาดป้องกันโควิด-19 ทุกเย็น (อ่าน 121) 10 ก.ค. 63
การเตรียมมาตรการในการเปิดโรงเรียน (อ่าน 232) 10 ก.พ. 63
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "เด็กแกร่ง กล้าโชว์" @ นิวมิตซูบิชิ หาดใหญ่ (อ่าน 250) 22 ธ.ค. 62
เตรียมสอบ Pre-onet ป.6 และม.3 (อ่าน 381) 26 พ.ย. 62
ผลงานนักเรียนจากมหกรรมงานวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (อ่าน 281) 25 พ.ย. 62
รางวัลครูดีศรีแผ่นดินปี 61 (อ่าน 231) 19 พ.ย. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 323) 12 พ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 262) 13 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สอบเข้าสถานศึกษาต่างๆได้ (อ่าน 399) 20 เม.ย. 62
ผลการเเข่งทักษะวิชาการเเละการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ เนื่องจากวันวันการศึ (อ่าน 448) 11 ก.พ. 62