ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3) 12 ส.ค. 63
(อ่าน 2) 06 ส.ค. 63
กิจกรรมการเรียนแบบเลื่อมล้ำ (อ่าน 24) 15 ก.ค. 63
มาตรการดูแลความสะอาดป้องกันโควิด-19 ทุกเย็น (อ่าน 27) 10 ก.ค. 63
การเตรียมมาตรการในการเปิดโรงเรียน (อ่าน 138) 10 ก.พ. 63
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "เด็กแกร่ง กล้าโชว์" @ นิวมิตซูบิชิ หาดใหญ่ (อ่าน 175) 22 ธ.ค. 62
เตรียมสอบ Pre-onet ป.6 และม.3 (อ่าน 313) 26 พ.ย. 62
ผลงานนักเรียนจากมหกรรมงานวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (อ่าน 205) 25 พ.ย. 62
รางวัลครูดีศรีแผ่นดินปี 61 (อ่าน 170) 19 พ.ย. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 261) 12 พ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 223) 13 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สอบเข้าสถานศึกษาต่างๆได้ (อ่าน 322) 20 เม.ย. 62
ผลการเเข่งทักษะวิชาการเเละการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ เนื่องจากวันวันการศึ (อ่าน 385) 11 ก.พ. 62