ข่าวประชาสัมพันธ์
????ขอแสดงความยินดี???? กับตัวแทนในการแข่งขันต่อระดับภาคใต้ "การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียรเอกชนครั้งที่7" (อ่าน 221) 29 พ.ย. 65
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตเคหะแห่งชาติ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียน (อ่าน 311) 23 ก.ย. 65
ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตเคหะแห่งชาติ ให้บริการวัคซีนสำหรับนักเรียน (อ่าน 314) 14 ก.ย. 65
บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภายใต้การดูแลด้วยมาตรการ อย่างเข้มงวด (อ่าน 1624) 05 ม.ค. 65
เตรียมความพร้อมตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 748) 04 ม.ค. 65
นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 ที่มีอายุ ระหว่าง 12-15 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน (อ่าน 588) 20 ต.ค. 64
โครงการ บรรเทาค่าใข้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) (อ่าน 487) 21 ก.ย. 64
ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด (อ่าน 398) 21 ส.ค. 64
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมเตีนมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2564 (อ่าน 429) 02 มิ.ย. 64
สถานศึกษา ปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 (อ่าน 423) 17 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.เปมิกา ประมวลศิลป์ (อ่าน 505) 04 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้รับรางวัล “นักเรียนดีเด่น” จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (อ่าน 531) 18 ก.พ. 64
ลงพื่นที่ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 583) 06 ธ.ค. 63
คณะกรรมการนักเรียนกิจกรรม "ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" (อ่าน 652) 16 ก.ย. 63
ประกาศผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาสมอง คิดไว ตอบเร็ว แม่นยำ ครั้งที่ 3 (อ่าน 594) 08 ก.ย. 63
ประกาศผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาสมอง คิดไว ตอบเร็ว แม่นยำ (อ่าน 521) 03 ก.ย. 63
ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 612) 24 ส.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 566) 12 ส.ค. 63
(อ่าน 312) 06 ส.ค. 63
กิจกรรมการเรียนแบบเลื่อมล้ำ (อ่าน 472) 15 ก.ค. 63
มาตรการดูแลความสะอาดป้องกันโควิด-19 ทุกเย็น (อ่าน 481) 10 ก.ค. 63
การเตรียมมาตรการในการเปิดโรงเรียน (อ่าน 615) 10 ก.พ. 63
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "เด็กแกร่ง กล้าโชว์" @ นิวมิตซูบิชิ หาดใหญ่ (อ่าน 612) 22 ธ.ค. 62
เตรียมสอบ Pre-onet ป.6 และม.3 (อ่าน 737) 26 พ.ย. 62
ผลงานนักเรียนจากมหกรรมงานวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (อ่าน 672) 25 พ.ย. 62
รางวัลครูดีศรีแผ่นดินปี 61 (อ่าน 565) 19 พ.ย. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 778) 12 พ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 617) 13 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สอบเข้าสถานศึกษาต่างๆได้ (อ่าน 818) 20 เม.ย. 62
ผลการเเข่งทักษะวิชาการเเละการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ เนื่องจากวันวันการศึ (อ่าน 774) 11 ก.พ. 62