ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 ที่มีอายุ ระหว่าง 12-15 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน (อ่าน 44) 20 ต.ค. 64
โครงการ บรรเทาค่าใข้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) (อ่าน 42) 21 ก.ย. 64
ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด (อ่าน 51) 21 ส.ค. 64
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมเตีนมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2564 (อ่าน 103) 02 มิ.ย. 64
สถานศึกษา ปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 (อ่าน 129) 17 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.เปมิกา ประมวลศิลป์ (อ่าน 207) 04 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้รับรางวัล “นักเรียนดีเด่น” จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (อ่าน 238) 18 ก.พ. 64
ลงพื่นที่ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 326) 06 ธ.ค. 63
คณะกรรมการนักเรียนกิจกรรม "ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" (อ่าน 393) 16 ก.ย. 63
ประกาศผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาสมอง คิดไว ตอบเร็ว แม่นยำ ครั้งที่ 3 (อ่าน 366) 08 ก.ย. 63
ประกาศผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาสมอง คิดไว ตอบเร็ว แม่นยำ (อ่าน 305) 03 ก.ย. 63
ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจ นิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 319) 24 ส.ค. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 317) 12 ส.ค. 63
(อ่าน 115) 06 ส.ค. 63
กิจกรรมการเรียนแบบเลื่อมล้ำ (อ่าน 218) 15 ก.ค. 63
มาตรการดูแลความสะอาดป้องกันโควิด-19 ทุกเย็น (อ่าน 235) 10 ก.ค. 63
การเตรียมมาตรการในการเปิดโรงเรียน (อ่าน 366) 10 ก.พ. 63
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "เด็กแกร่ง กล้าโชว์" @ นิวมิตซูบิชิ หาดใหญ่ (อ่าน 373) 22 ธ.ค. 62
เตรียมสอบ Pre-onet ป.6 และม.3 (อ่าน 489) 26 พ.ย. 62
ผลงานนักเรียนจากมหกรรมงานวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (อ่าน 430) 25 พ.ย. 62
รางวัลครูดีศรีแผ่นดินปี 61 (อ่าน 351) 19 พ.ย. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 437) 12 พ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 359) 13 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สอบเข้าสถานศึกษาต่างๆได้ (อ่าน 510) 20 เม.ย. 62
ผลการเเข่งทักษะวิชาการเเละการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ เนื่องจากวันวันการศึ (อ่าน 552) 11 ก.พ. 62