แผนกอนุบาล

นางสาวมนัสนันท์ พลประดิษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจีรวรรณ สุขอำไพ
ครู

นางสาวอรวรรณ วิทยา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกาญจนา มีปิด
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2