แผนกอนุบาล

นางจีรวรรณ สุขอำไพ

นางกาญจนา มีปิด

นางสาวอรวรรณ วิทยา

นางสาวอาไลย์ บุญวงศ์

นางวรรณี กิติสาธร

นางสาวสายฝน ศิริพันธ์
ครู