แผนกมัธยมศึกษา

นายวีรยุทธ ชอบแต่ง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิติ จอมแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุพัตรา จันทศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายจีรภัณน์ ณัฐพลศิระกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจักรพงศ์ ทำมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2