รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพัฒนศึกษา
18/12 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.10   ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074252710 , 074258530 เบอร์แฟกส์ 074258530
Email : pattanasuksa.psschool57@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :