ภาพกิจกรรม
บทสรุปการเรียนออนไลน์พัฒนศึกษา ช่วงโควิด
ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม - วันที่  28 มิถุนายน โดยแต่ละระดับชั้นมีครูผู้สอนเป็นรายชั่วโมง โดยใน 1 สัปดาห์จะหยุดเรียนในวันอาทิตย์ และทุกวันเริ่มปลุกนักเรียนเวลา 07.30 น.และเริ่มเรียนเวลา 08.30 น. - 14 .30 นโดยใช้วิธีการสอน แบบให้นักเรียนดู dltv  เรียนโดยใช้โปรแกรมซูม และเรียนโดยใช้ผ่านไลน์ส่วนตัว ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง   และนักเรียนทุกระดับชั้น  
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,10:29   อ่าน 325 ครั้ง