ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมกิจกรรมการประกวดเล่านิทานชาดก
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนจังหวัดสงขลา และรางวัลชนะเลิศฟุตบอล
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,10:10   อ่าน 521 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเล่านิทานจินตนาการ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญาภัค ธารีสิทธิ์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2558,09:47   อ่าน 526 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมและทัศนศึกษาที่ประเทศจีน โครงการหาดใหญ่ยุวทูต
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณมณี
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2558,10:30   อ่าน 533 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขัน \"กรมหลวงชุมพรเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2015\"
ชื่อนักเรียน : ญ.ชญานิน แก้ววิมาน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2558,09:37   อ่าน 390 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : ด.ชศักรินทร์ สิทธิชัย
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2558,09:32   อ่าน 383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การบรรยายธรรม และชนะเลิศฟุตบอล
ชื่อนักเรียน : ตัวแทนจังหวัดสงขลา และรางวัลชนะเลิศฟุตบอล
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2558,09:25   อ่าน 389 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นป.1-3
ชื่อนักเรียน : เหรียญทองระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2557,15:41   อ่าน 495 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ ( เคียวรูกิ)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศักรินทร์ สิทธิชัย
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2557,10:42   อ่าน 465 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงชนะเลิศจังหวัดสงขลา
ชื่อนักเรียน : นาฎศิลป์สร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2557,12:32   อ่าน 545 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนจังหวัดสงขลา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะธิดา วรวุฒิวราภรณ์
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2557,12:31   อ่าน 497 ครั้ง