ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเหรียญเงินสมุดเล่มเล็กชั้นป.4-6 ระดับภาคใต้งานวิชาการศึกษาเอกชนสงขลาปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ/การเงิน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,17:37  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองอันดับ 4การแข่งขันสมุดเล่มเล็กงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ระดับ สพป.ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ/การเงิน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,17:24  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศยุวบรรณารักษ์อันดับ 1งานศิลปหัตถกรรมของสพม.ครั้งที่ 69 ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ/การเงิน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,17:24  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันยุวบรรณารักษ์iiระดับเขตพื้นที่งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ/การเงิน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,17:22  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งความดีใต้ร่มพระบารมี พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นาวสาวชญาธร รุจภาธนโชค
ตำแหน่ง : งานธุรการ/งานบริหารพัสดุ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2557,16:25  อ่าน 663 ครั้ง
รายละเอียด..